Dvergås/Lesser White-fronted Goose. Critically endangered globally. Breeds only in Norway and Russia.

DVERGGÅS (CR/kritisk truet globalt)
Anser erythropus / Lesser White-fronted Goose

D.G.A. (Digital graphic artwork. Limited edition of 150)

Dverggås er en av få norske hekkefugler som har status som globalt utrydningstruet. For 5 år siden var det bare 27 dverggjess igjen i Norge, men for hundre år siden var det tusenvis av dem her i landet. Den hekker kun i Norge og Russland og den trekker til Hellas om vinteren. Rundt 60 dverggjess kom til hekkinga i Porsangerfjorden i 2012. Det har det blitt seks ungekull av.

Dverggåsa har en atferd som gjør den spesielt utsatt for jakt. Den flyr høyere enn andre gjess. Når jegernes første skudd skremmer opp gåseflokken og fuglene tar til vingene, sirkler dverggjessene for å vinne høyde. Det gjør at fugler som ikke er skutt kommer tilbake til jegerne. Det viser seg at dverggjess som mislykkes med hekkingen i Finnmark, tar en omvei via Russland før de drar sørover. De er da ekstra ekstra utsatt for snikskyttere.

Statens naturoppsyn har tatt ut endel rødrev i Dverggåsas Norske hekkeområde, noe som også har gitt den truede fuglen større sjanse til å overleve. Direktoratet for naturforvaltning har en egen handlingsplan for dverggåsa.No comments:

Post a Comment