Triste tall, og info om hvorfor vi trenger fuglene våre.

77 av Norges 240 fuglearter er utrydningstruet. 36 av dem har høy til ekstrem høy sannsynlighet for å dø ut de neste 50-100 år.

Den vakre lomvien har en bestandsnedgang på 99 prosent siden 1980. Halvparten av Europas fugler har forsvunnet siden 1980. Forskere ved Stanford University mener vi kan ha mistet mellom 25 til 90 prosent av alle kjente fuglearter innen 2100*.

Det er moderniseringen av landbruket som har mesteparten av skylda for det. Arealendringer er den aller største faren for artene våre. Vi bygger ned naturen vår, og det blir mindre og mindre plass til dyr, fugler og planter. 

Fuglene er en viktig del av økosystemet og hjelper oss på mange måter. De pollinerer, sprer frø, spiser åtsel, fanger smådyr og plagsomme rotter og mus, lager hulrom for andre småkryp, og de gir næring til vann, planter og jordsmonn. 

Uten sjøfugler ville vi hatt tundra og ikke jord i polare strøk. Fugler holder også insekstbestander i sjakk, og reduserer slik skader på avlinger og planter, de er et godt alternativ til insekt- og sprøytemidler. Utbrudd av rabies har økt kraftig i bl.a. India fordi åtselsetende fugler nærmest er utryddet.

Når en fugleart utryddes dør også mange av artene som lever rundt den (både planter, dyr og insekter). Vi kan sammenligne tapet av arter med en mursteinsvegg, der veggen står selv om én murstein (art) blir borte. Steiner kan dette ut både her og der, og muren vil stå en stund til. Men til slutt vil hele muren ramle sammen, og det er ikke godt å vite hvilken sten som vil være utslagsgivende, eller når det kommer til å skje.

* Ecosystem consequences of bird declines, Paul R. Ehrlich m.fl. 2004.

No comments:

Post a Comment