Hvem skal rydde opp plastavfallet fra rundballene?

Du har sikkert sett det selv, de hvite plastremsene som har slitt seg fra rundballene og som ligger og forsøpler den fine bygda vår. På min daglige gåtur drar jeg med meg metervis med hvite plastremser fra rundballene, det er et sisyfosarbeid uten like.
I disse vårdager ser vi spesielt godt hvor mye plast fra rundballer som har havnet i naturen. Hvite plastremser og plastbiter ligger strødd overalt. Jeg kunne tatt tusenvis av bilder av rundballeplast på avveie bare her på Galleberg. De store plastremsene som løsner blir etterhvert til mindre og mindre biter, slik bildene mine viser.  

Det er et økende fokus på all plasten i havene våre, og i naturen generelt. Mange reagerte strekt når de så hvalen som døde med magen full av plast, og nylig så jeg også en artikkel om kumager som er fulle av rundballeplast. Dette er graverende, og det er unødvendig. Vi kan gjøre noe med det! Jeg håper alle, bønder og ikkebønder, plukker opp plast når de finner det i naturen. Det er aller lettest nå på våren når vegetasjonen ikke har vokst opp ennå. Så kom igjen, plukk plast!

PS. Jeg var i kontakt med Felleskjøpet i fjor høst ang. forsøplingen fra rundballene. Her er et utdrag av det produktsjef for konservering, Jan Håvard Kingsrød, svarte:

«Årsaken til at rundballeplasten rives løs er først og fremst at løse ender havner under hjulene på traktorene under transporten av rundballene. Løsningen er at bøndene tar seg en liten fem-minutter og plukker opp bitene man kjører av. I tillegg er det viktig å stable rundballene med en gang, og ikke la dem ligge ute på jordene. Om de blir liggende på jordene lenge før transport blir heftingen dårligere. At rundballeplasten kjøres over flere ganger er også den fremste årsaken til at plasten rives i mindre biter som kan havne i fôret til dyrene. Videre er det et problem at de kan fryse fast under vinteren og når bonden skal hente ballene hjem til fjøset vil disse halene være fastfryst og vanskelig å samle opp der og da. Vi jobber derfor tett med produsentene av plast om å finne løsninger som gir minimalt med haler på rundballene. Dette er i alles interesse. Lokale forhold under høsting av graset har også betydning for lengden på halen. F.eks. vil veldig tørt materiale som høy gi mer støv som legger seg mellom lagene og dermed limer det dårligere. Pakkemaskinen må også være korrekt innstilt slik at den ikke overstrekker plasten når den klippes for dermed å unngå at plasten ikke vil dra seg tilbake og klistre seg inntil ballen. Felleskjøpet er, så vidt vi vet, de eneste i verden som har lansert rundballeplast produsert på ikke-fossile råvarer. I dag kommer disse råvarene fra sukkerrør, men på sikt er det et håp om at lokalt skogsavfall kan brukes.»

No comments:

Post a Comment