Vernet av kongeørn må opprettholdes, ikke være et «forslag».Jeg jobber for tiden med en serie rovfuglportretter. Det er mange av oss som er dypt fascinert av disse flyvende «dinosaurene». Kongeørn har vært totalfredet siden 1968, men Stortinget vil nå tillate jakt på den flotte ørnen i både Troms og Fosen, fordi de mener ørn tar mye beitedyr. Men, dette er et lite målrettet tiltak da man ikke vet noe om man skyter ørn som tar beitedyr eller ikke. 


Generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken i Norsk Ornitologisk Forening er klar i sitt budskap: «Skyting av kongeørn er uhørt i hele Europa. Uttak av kongeørner som ikke har gjort skade, vil ganske sikkert vekke stor og negativ internasjonal oppmerksomhet, og plassere Norge i den internasjonale skammekroken.» 


Solbakken mener komitéen legger opp til brudd med fredningen av kongeørn, og at vernet uthules betraktelig. 


Enig!

No comments:

Post a Comment