Ikke hiv malingsøl i vask eller do

Maler du med akrylmaling?
Da bør la maling-rensevannet stå og få tørke inn, 
slik at du kan hive (plast)restene i avdelingen for farlig avfall på fyllinga. 
Slik sparer du havet for enda mer plast, 
og de miljøfarlige stoffene i malingen kommer ut av kretsløpet.


No comments:

Post a Comment