Julemarked hos Eivind og meg i Galleberg Godshus!

Årets julemarked blir 14. og 15.12 kl 11-16:00Adr. Galleberggata 31
3073 Sande

Velkommen!

KURIOSA 2.0

Gunilla og Eivind stiller ut på Kunst og Kaos på Røros fra 5.10 til 16.11.19 «Einig?», NRK 21.9.19


Får du dårlig samvittighet når du spiser kjøtt? Bør det blir dyrere å fly? Klarer Bård Hoksrud og jeg å diskutere slike spørsmål uten å krangle? Temaet er klima og politikk når NRK 1 viser programmet «Einig?» (ute på NRK.no nå) der Bård Hoksrud FrP, Une Bastholm MDG og kommentator Aslak Borgersrud og jeg debatterer, samtidig som vi prøver å lytte til hverandre. Dette var ufattelig moro, interessant og utfordrende! Jeg har stor respekt for dem som har dette som sin daglige jobb. Godt valg!Fuglemotiver august 2019


Jeg har laget tre nye fugletrykk. Her kommer nr 1 (alle tre ligger nå ute i nettbutikken). Tittel på bildet over er: «Vi gir oss aldri!».  Motivet er 21 x 46 cm. Opplag på kun 50 eksemplarer. Øverst fra venstre: tårnugle, hubro, flammeugle, lundugle. Nederst fra venstre: amerikansk hubro, flekkugle, brilleugle, hornugle. Norges største ugle, hubroen, lever stort sett en skjult tilværelse og er i dag en av våre aller mest truede fuglearter. Den benytter de samme hekkeplassene år etter år, noen reirplasser har vært benyttet i 4000 år! Hubroen er spesielt sårbar for vindkraftverk, hytteutbygging og kraftlinjer. Hubroen liker seg best i stor og gammel skog, noe det dessverre er lite av. I Norge har vi ti uglearter (ikke alle artene på bildet lever i Norge). Skal vi verne om fuglene våre, må vi verne naturen. Det er snart valg, og noe av det viktigste vi kan gjøre er å stemme på partier med et godt miljøprogram.

FNs naturpanel

FNs Naturpanel kommer i dag med en rapport som er ekstremt dyster lesing. 
Én million arter står i fare for å dø ut. Så tipset mitt i dag (og alle andre dager) er å kjøpe økologiske frø og glede insektene, og deg selv. La hagen gro litt igjen!
Dette er en bra nettbutikk: https://solhatt.no/butikk/blomsterblanding-bieblanding/

Og til kommuner og politikere ønsker jeg å si: Slutt å gi byggetillatelser i intakt natur. Vi må stoppe nedbygging av kyst, skog og fjellheim for å verne trua arter og verne oss selv mot klimakrisa. 

En annen tanke: Hvis jeg hadde vært veldig rik, ville jeg kjøpt opp hyttetomter og ikke bygd noe der. (Bildene under er fra hagen vår).
Honningurt er godis for humlene!