Vernet av kongeørn må opprettholdes, ikke være et «forslag».Jeg jobber for tiden med en serie rovfuglportretter. Det er mange av oss som er dypt fascinert av disse flyvende «dinosaurene». Kongeørn har vært totalfredet siden 1968, men Stortinget vil nå tillate jakt på den flotte ørnen i både Troms og Fosen, fordi de mener ørn tar mye beitedyr. Men, dette er et lite målrettet tiltak da man ikke vet noe om man skyter ørn som tar beitedyr eller ikke. 


Generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken i Norsk Ornitologisk Forening er klar i sitt budskap: «Skyting av kongeørn er uhørt i hele Europa. Uttak av kongeørner som ikke har gjort skade, vil ganske sikkert vekke stor og negativ internasjonal oppmerksomhet, og plassere Norge i den internasjonale skammekroken.» 


Solbakken mener komitéen legger opp til brudd med fredningen av kongeørn, og at vernet uthules betraktelig. 


Enig!

Nei til heliumsballonger!


For litt siden ringte jeg 17. mai-komiteen i Sande og lurte på om de vurderte å forby salg av heliumballonger. Og, ja, det gjorde de. De sa det var flere som lurte på dette. Og nå blir det heliumballongfri 17. mai-feiring i Sande! 

Det er mange grunner til at du ikke skal kjøpe en heliumsballong:


- Dyr og fugler dør når de sitter fast i eller spiser ballonger.

- Det tar mange hundre år før ballongene brytes ned.

- Helium er et grunnstoff vi snart er tomme tomme for. Noen mener det vil skjer om ti år. 


- Helium brukes bl.a til pustemaskiner, MR-maskiner, til å kjøle ned atomreaktorer, til lasere og LCDer. 


-Det tok jorda 4,7 milliarder år å lage den heliumen vi har i dag. Dumt å sløse den bort!

This and that, so far, 2017

«Du får lene deg på meg, du»


Separatutstilling, Kunstværket, Bærums Verk, april 2017.


Fokus på fugl hos Kunstværket i april. Ti prosent av salget går til Norsk Fuglevernfond
Norsk Fuglevernfond har som formål å fremme ornitologisk forskning med spesiell vekt på fuglevern i Norge. 
Hvis du vil bidra til dette fondet, betal inn til postgirokonto 0814.5547203, bankgiro 4358.48.05901 (for skattefrie bidrag).

Studioet vårt. Min mann (designeren) og jeg deler arbeidsplass.