New work winter 2019/20


 
 De fire første av disse nye maleriene ligger i nettbutikken min. Det nederste er solgt. 
Nummer fem og seks er hos Galleri I i Tønsberg.


Julemarked hos Eivind og meg i Galleberg Godshus!

Årets julemarked blir 14. og 15.12 kl 11-16:00Adr. Galleberggata 31
3073 Sande

Velkommen!

KURIOSA 2.0

Gunilla og Eivind stiller ut på Kunst og Kaos på Røros fra 5.10 til 16.11.19 «Einig?», NRK 21.9.19


Får du dårlig samvittighet når du spiser kjøtt? Bør det blir dyrere å fly? Klarer Bård Hoksrud og jeg å diskutere slike spørsmål uten å krangle? Temaet er klima og politikk når NRK 1 viser programmet «Einig?» (ute på NRK.no nå) der Bård Hoksrud FrP, Une Bastholm MDG og kommentator Aslak Borgersrud og jeg debatterer, samtidig som vi prøver å lytte til hverandre. Dette var ufattelig moro, interessant og utfordrende! Jeg har stor respekt for dem som har dette som sin daglige jobb. Godt valg!Fuglemotiver august 2019


Jeg har laget tre nye fugletrykk. Her kommer nr 1 (alle tre ligger nå ute i nettbutikken). Tittel på bildet over er: «Vi gir oss aldri!».  Motivet er 21 x 46 cm. Opplag på kun 50 eksemplarer. Øverst fra venstre: tårnugle, hubro, flammeugle, lundugle. Nederst fra venstre: amerikansk hubro, flekkugle, brilleugle, hornugle. Norges største ugle, hubroen, lever stort sett en skjult tilværelse og er i dag en av våre aller mest truede fuglearter. Den benytter de samme hekkeplassene år etter år, noen reirplasser har vært benyttet i 4000 år! Hubroen er spesielt sårbar for vindkraftverk, hytteutbygging og kraftlinjer. Hubroen liker seg best i stor og gammel skog, noe det dessverre er lite av. I Norge har vi ti uglearter (ikke alle artene på bildet lever i Norge). Skal vi verne om fuglene våre, må vi verne naturen. Det er snart valg, og noe av det viktigste vi kan gjøre er å stemme på partier med et godt miljøprogram.