Fuglemotiver august 2019


Jeg har laget tre nye fugletrykk. Her kommer nr 1 (alle tre ligger nå ute i nettbutikken). Tittel på bildet over er: «Vi gir oss aldri!».  Motivet er 21 x 46 cm. Opplag på kun 50 eksemplarer. Øverst fra venstre: tårnugle, hubro, flammeugle, lundugle. Nederst fra venstre: amerikansk hubro, flekkugle, brilleugle, hornugle. Norges største ugle, hubroen, lever stort sett en skjult tilværelse og er i dag en av våre aller mest truede fuglearter. Den benytter de samme hekkeplassene år etter år, noen reirplasser har vært benyttet i 4000 år! Hubroen er spesielt sårbar for vindkraftverk, hytteutbygging og kraftlinjer. Hubroen liker seg best i stor og gammel skog, noe det dessverre er lite av. I Norge har vi ti uglearter (ikke alle artene på bildet lever i Norge). Skal vi verne om fuglene våre, må vi verne naturen. Det er snart valg, og noe av det viktigste vi kan gjøre er å stemme på partier med et godt miljøprogram.

FNs naturpanel

FNs Naturpanel kommer i dag med en rapport som er ekstremt dyster lesing. 
Én million arter står i fare for å dø ut. Så tipset mitt i dag (og alle andre dager) er å kjøpe økologiske frø og glede insektene, og deg selv. La hagen gro litt igjen!
Dette er en bra nettbutikk: https://solhatt.no/butikk/blomsterblanding-bieblanding/

Og til kommuner og politikere ønsker jeg å si: Slutt å gi byggetillatelser i intakt natur. Vi må stoppe nedbygging av kyst, skog og fjellheim for å verne trua arter og verne oss selv mot klimakrisa. 

En annen tanke: Hvis jeg hadde vært veldig rik, ville jeg kjøpt opp hyttetomter og ikke bygd noe der. (Bildene under er fra hagen vår).
Honningurt er godis for humlene!


Vårkolleksjon: 13 nye serigrafimotiver

Sjekk hele kolleksjonen på:

Her finner du også flere nye malerier og litografiene jeg laget rett før jul. Samt masse mer!