Fuglemotiver august 2019


Jeg har laget tre nye fugletrykk. Her kommer nr 1 (alle tre ligger nå ute i nettbutikken). Tittel på bildet over er: «Vi gir oss aldri!».  Motivet er 21 x 46 cm. Opplag på kun 50 eksemplarer. Øverst fra venstre: tårnugle, hubro, flammeugle, lundugle. Nederst fra venstre: amerikansk hubro, flekkugle, brilleugle, hornugle. Norges største ugle, hubroen, lever stort sett en skjult tilværelse og er i dag en av våre aller mest truede fuglearter. Den benytter de samme hekkeplassene år etter år, noen reirplasser har vært benyttet i 4000 år! Hubroen er spesielt sårbar for vindkraftverk, hytteutbygging og kraftlinjer. Hubroen liker seg best i stor og gammel skog, noe det dessverre er lite av. I Norge har vi ti uglearter (ikke alle artene på bildet lever i Norge). Skal vi verne om fuglene våre, må vi verne naturen. Det er snart valg, og noe av det viktigste vi kan gjøre er å stemme på partier med et godt miljøprogram.

No comments:

Post a Comment