Rødlista, siste nytt på utstillingsfronten


Jeg er veldig glad for at to damer jeg virkelig beundrer har takket ja
til å komme på utstillingsåpningen den 12.4. Den første er påtroppende generalsekretær i WWF, Nina Jensen, og den andre er Heidi Sørensen, statssekretær i Miljøvernavdelingen (med forbehold om barnevakt).

Bildet over heter Sangtime II og er med på utstillingen. Maleri på lerret 50x80 cm. 

«RØDLISTA» (Red List of Threatened Species). Prosjekt-utstilling hos Galleri Fineart 12.-21. april 2012.


Fuglene som lever ved jordbruksområder sliter. Halvparten av dem har forsvunnet siden 1980. Det er moderniseringen av landbruket som har mesteparten av skylda. Når Øst-Europa nå blir mer og mer modernisert vil det bli enda færre fugler i Europa i årene fremover. I tillegg er det enkelte fuglearter, bl.a. krykkja, som har en bestandsnedgang på over 80 prosent siden 1980. Dette er sjokkerende og opprørende, men det er håp, og muligheter for å snu trenden.RØDLISTA: En utstilling om truede arter, og hva som gjøres for å bevare dem. Hovedfokuset er på truede fuglearter. Prosjektet er et samarbeid mellom forskere og kunstnere. Malerier vil knyttes sammen med informasjonsplansjer om de truede artene.


Ei rødliste er en sortering av arter i grupper etter graden av risiko for at de skal dø ut. 2398 arter i Norge står i fare for å dø ut de neste 50 til 100 år. Vi mister arter 700-1000 ganger raskere enn vi har gjort i tidligere tider.

Arealendringer er den største faren for artene våre. Vi bygger ut i fjell og vannkant, og det blir mindre og mindre plass til dyr, fugler og planter som skal leve med oss. Det moderne landbruket er en stor trussel for både planter, fugler og dyr. En annen negativ faktor er miljøgifter i naturen. Nær halvparten av alle de trua artene våre finnes i skog.

LØSNINGEN PÅ PROBLEMET
Det aller beste forsvaret mot klimatrusselen vi står overfor, er å verne store arealer av urørt natur. Vern av natur er det mest effektive middelet for å sikre at arter ikke dør ut. I Norge er omtrent 16 prosent av naturen vernet, men mesteparten er vern av berg og fjell og er ikke representativt for all den flotte naturen vi har i Norge. Regjeringen har ingen uttalte mål om hvordan de vil rette på dette, hvor mye de vil verne og når de kommer til å gjøre det. Flest rødlistearter finnes i skogen, men bare 2,5 prosent er vernet av den produktive skogen og vi trenger et akutt vern på 5 prosent. Finske forskere mener vi bør verne så mye som 20 prosent av skogen fordi vi har drevet rovdrift på den i altfor stor grad. Veldig mange av artene våre kommer til å bli tapt for alltid fordi vi ikke har vernet nok natur.

DE SOM ER MED PÅ UTSTILLINGEN (I UTVALG)
Prosjektet er styrt av kunstner Gunilla Holm Platou (undertegnede) som samarbeider med forskere ved Norsk Institutt for Skog og Landskap. Hovedsamarbeidet er med forsker Christian Pedersen, som forsker på biologisk mangfold i kulturlandskapet. Pedersen har doktorgrad i økologi med vekt på klimaendringers effekt på dyr og planter. Andre samarbeidspartnere er bl.a. kunstner Ronny Bank, som stiller ut landskapsbilder under utstillingen.

5  prosent av mine inntekter fra utstillingen går til WWF


Rødlista er en faglig uavhengig vurdering av risikoen for at arter skal dø ut og naturtyper skal forsvinne. Rødlista utarbeides av Artsdatabanken, og er ett av flere kunnskapsgrunnlag for forvaltning av naturmangfold i Norge

MALERIENE OVER
«Horndykker og Toppdykker». (Rødlistekategori for Toppdykker er Nær Truet. Horndykker er ikke truet). Maleri på lerret. 1.35 x 1.80 m. 

«Vaktel» (Rødlistekategori: Nær Truet). 
Maleri på lerret, diptychon. 60 x 100 cm og 70 x 100 cm.

Buy buttons, support WWF!I will receive these buttons (25 mm wide) in a couple of days. They are 30 nok each, two for 50 nok. Every penny goes to WWF. They will also be sold at the Redlist-show at Fineart in April. Read more about the decline in bird population, threatened species and the Redlist here and here.

Finally some happy news: Farmers in England are saving birds and boosting bird populations by planting plots of seed-rich plants!

Funny-birds. The first generation.

My newest D.G.A. (digital graphic artwork). 1.) Nøtteskrike, 1.000 kr, 15 x 24 cm. 2.) Fuglekonge, 600 kr, 9 x 14.5 cm. 3.) Taffeland, 600 kr, 10 x 14,5 cm. 4.) Perleugle, 600 kr, 10 x 14 cm. 5.) Hornugle, 600 kr, 9.5 x 14cm.