Galleberg Godshus 8.-9.12.12


Hundreds of people came to our christmas show this year, we are so happy and grateful! These photos are from Saturday morning, a few hours before the opening.
DT 07.12.12


Nydelige og talentfulle Kristine stiller ut sammen med oss, lørdag og søndag 12-16 denne helgen. Det blir også lagersalg av Ugly Children's Clothing.


VELKOMMEN TIL JULEMARKED!
I studioet vårt vil Kristine Hasseløy ha sin debututstilling. 

Kristine bor i Drammen og var tidligere min assistent, 
nå viser hun frem sine flotte malerier. 
Vi vil også selge mine kubilder og fuglebilder, samt Eivinds lettkledde legodamer.

I selve stajonsbygningen har Ugly Children's Clothing lagersalg! 
Eivind er sjefsdesigner og medeier i Ugly Children’s Clothing.

Vi selger også Gunilla-Ware bambusboller og Charm Farm kort, 
som er en kortserie jeg har laget sammen med forfatter Dag Evjenth.

Her er arrangementet på Facebook og nettsidene til
Falcon dark portraitMatmorHoensehauk (naer truet i Norge)Klippeduer_(utryddet_i_Norge)Sandloeper (saarbar art i Norge)Lappsanger (naer truet i Norge)
Vierspurv (snart utryddet i Norge)Dvergspurv (sterkt truet i Norge)Lundefugl (saarbar art i Norge)Lomvier (kritisk truet i Norge)VennerSamtalen
Red List Galleri Guddal 2012, a set on Flickr.

Welcome to the Gro Mukta Holter / Gunilla Holm Platou bird show at Galleri Guddal in Rosendal 24.11 - 24.12.2012.


Photo shoot in the studio garden


Sun, snow and hungry birds outside my studio today. 
Preparing for my show (with Gro Mukta Holter) at Galleri Guddal, Rosendal. Opening later this month.

Show opening, 27.10.12. Surnadal kunstforening.Jeg hadde dessverre ikke anledning til å være der selv, men Marit Elin og de andre var snille å sende meg foto og presseklipp. De to andre som stiller ut er Tone Flesche og Monica Egeli.

Hey, the painting matches the rug!


Dvergås/Lesser White-fronted Goose. Critically endangered globally. Breeds only in Norway and Russia.

DVERGGÅS (CR/kritisk truet globalt)
Anser erythropus / Lesser White-fronted Goose

D.G.A. (Digital graphic artwork. Limited edition of 150)

Dverggås er en av få norske hekkefugler som har status som globalt utrydningstruet. For 5 år siden var det bare 27 dverggjess igjen i Norge, men for hundre år siden var det tusenvis av dem her i landet. Den hekker kun i Norge og Russland og den trekker til Hellas om vinteren. Rundt 60 dverggjess kom til hekkinga i Porsangerfjorden i 2012. Det har det blitt seks ungekull av.

Dverggåsa har en atferd som gjør den spesielt utsatt for jakt. Den flyr høyere enn andre gjess. Når jegernes første skudd skremmer opp gåseflokken og fuglene tar til vingene, sirkler dverggjessene for å vinne høyde. Det gjør at fugler som ikke er skutt kommer tilbake til jegerne. Det viser seg at dverggjess som mislykkes med hekkingen i Finnmark, tar en omvei via Russland før de drar sørover. De er da ekstra ekstra utsatt for snikskyttere.

Statens naturoppsyn har tatt ut endel rødrev i Dverggåsas Norske hekkeområde, noe som også har gitt den truede fuglen større sjanse til å overleve. Direktoratet for naturforvaltning har en egen handlingsplan for dverggåsa.Triste tall, og info om hvorfor vi trenger fuglene våre.

77 av Norges 240 fuglearter er utrydningstruet. 36 av dem har høy til ekstrem høy sannsynlighet for å dø ut de neste 50-100 år.

Den vakre lomvien har en bestandsnedgang på 99 prosent siden 1980. Halvparten av Europas fugler har forsvunnet siden 1980. Forskere ved Stanford University mener vi kan ha mistet mellom 25 til 90 prosent av alle kjente fuglearter innen 2100*.

Det er moderniseringen av landbruket som har mesteparten av skylda for det. Arealendringer er den aller største faren for artene våre. Vi bygger ned naturen vår, og det blir mindre og mindre plass til dyr, fugler og planter. 

Fuglene er en viktig del av økosystemet og hjelper oss på mange måter. De pollinerer, sprer frø, spiser åtsel, fanger smådyr og plagsomme rotter og mus, lager hulrom for andre småkryp, og de gir næring til vann, planter og jordsmonn. 

Uten sjøfugler ville vi hatt tundra og ikke jord i polare strøk. Fugler holder også insekstbestander i sjakk, og reduserer slik skader på avlinger og planter, de er et godt alternativ til insekt- og sprøytemidler. Utbrudd av rabies har økt kraftig i bl.a. India fordi åtselsetende fugler nærmest er utryddet.

Når en fugleart utryddes dør også mange av artene som lever rundt den (både planter, dyr og insekter). Vi kan sammenligne tapet av arter med en mursteinsvegg, der veggen står selv om én murstein (art) blir borte. Steiner kan dette ut både her og der, og muren vil stå en stund til. Men til slutt vil hele muren ramle sammen, og det er ikke godt å vite hvilken sten som vil være utslagsgivende, eller når det kommer til å skje.

* Ecosystem consequences of bird declines, Paul R. Ehrlich m.fl. 2004.

Galleri Hervold, mini-show, autumn 2012

These paintings and my bird prints will be at Galleri Hervold, Hamar, from week 43. Galleri Hervold was the first gallery to show my work (back in 2003). Thank you, Birger and Janne!