Myrhauken

MYRHAUK (VU/Sårbar) 150 x 150 cm, akryl på lerret
Circus Cyaneus

Nåværende hekkebestand er trolig mellom 250 og 500 reprodusenrende invidvid.


Vierspurv (Rustic Bunting). Sterkt truet (critically endangered)

VIERSPURV (EN/Sterkt truet) 50 x 60 cm, akryl på MDF
Emberiza rustica
Første hekkefunn i Norge ble gjort så seint som i 1960. 
De siste 10-15 år har arten gått kraftig tilbake over hele Skandinavia. 
I motsetning til de fleste andre arter som trekker sørover om høsten, trekker vierspurven for det meste østover. Ulovlig fangst av ville dyr og fugler er utbredt i både Kina og Korea. Årlig fanges det trolig flere titalls millioner av trekkende og overvintrende spurvefugler i disse områdene. En betydelig del av disse er trolig vierspurv, da artens trekkrute ligger i de nord-østre områdene av Kina, hvor fangstaktiviteten tilsynelatende er størst.
Sibirspurven, en nær slektning av vierspurven, har gått sterkt tilbake i antall i nyere tid. Man antar dette har sammenheng med ulovlig fangst. Til en matfestival i Guangdong-provinsen i Kina fanges årlig en million sibirspurver som så selges som snacks på det svarte markedet.