Tittel: «Spurvene». En truet art i mange av verdens store byer.

Maleri: tryptikon (3 x 40 x 70 cm), akryl og oljestift på lerret.

GRÅSPURV
Passer domesticus

Gråspurven sliter ikke her hjemme, men i byer som London og Mumbai er det kraftig nedgang i spurvepopulasjonene. I Storbritannia har bestanden gått ned med mellom 70 og 90 prosent siden 1977. Hovedårsaker er gift-stoffer fra det moderne jordbruket, tørking av høy i silo i stedet for ute, og såing om høsten i stedet for våren. Noen forskere mener spurver som bor i storby også sliter med å finne sine partnere og unger pga for mye støy og stråling fra mobiltelefoner. Andre årsaker til nedgang kan være sykdommer, mangel på reirplasser og matmangel (det er færre insekter pga bruken av insektsmidler i landbruket). 

For å øke fokuset på spurvene våre, ble Verdens Spurvedag introdusert i 2010, og den feires hvert år den 20. mars.