Serigrafier (silketrykk) sommer 2008


«Familielykke» 1.200,-

«Sinnaku» 1.100,-

«Skulekorps» 1.500,-

«Våkenatt I» 1.200,-

«Våkenatt II» 1.200,-

«Veneziakuer» 1.200,-

«Kuvending» 700,-

«Malekurs» 1.200,-

«Oss» 700,-

«Papirdukkeku» 1.500,-

«Dagros/Nattros» 1.000,-

«Diskusjon» 1.000,-

«Ku Kong» 1.500,-

«Ku Vadis» 1.000,-

«Kuling» 1.000,-