Bærtyven. Nytt litografi. Vår 2015.

«Bærtyven»
6-fargers litografi. Opplag på 60.
56x76 cm. 2.900 nok.

No comments:

Post a Comment