Litografiet "Søsken"


Seksfargers litografi. Trykket på fransk bomullspapir hos Fredriksens Grafikk i Oslo. Begrenset og signert opplag på 65. 

No comments:

Post a Comment